Els Serveis professionals d'E-TIC DATA, ofereixen suport a diferents nivells per a operacions i manteniments de qualsevol infraestructura IT.

Aplicant per tot això diferents serveis i solucions:

Administració de bases de dades, sistemes i aplicacions.

Suport tècnic des cablejat d’equips, substitució de components maquinari i instal·lació de nous sistemes, fins gestions i manteniment d’altres elements, com gestió de backups, còpies de seguretat, etc.

Assistència remota per a la supervisió d’alarmes, reseteig de targetes i sistemes, verificació de connexions, etc. O bé in situ, amb el desplaçament del nostre equip tècnic.

Solucions de virtualització, com migracions cloud, de màquines virtuals o físiques a una plataforma Cloud del nostre DataCenter.

Movement, per traslladar equips als nostres Centres de Dades.

Serveis d'Administració

Assessorament personalitzat als nostres clients, per desenvolupar estratègies d’optimització basades en l’anàlisi del rendiment: CPU, memòria, utilització del disc i ample de banda.

Els nostres tècnics especialitzats realitzen totes les activitats necessàries per mantenir aquests recursos en servei, incloent: Actualitzacions i pegats, monitorització 24/7, la gestió de rendiment i disponibilitat.

Assessorem als clients pel que fa a les estratègies d’ajust i optimització basades en anàlisis d’estadístiques de rendiment, incloent càrrega de la CPU, ús de memòria, utilització del disc i les dades de seguiment d’intercanvi.

Els nostres enginyers realitzen totes les activitats necessàries per mantenir aquests recursos en servei, incloent: l’aplicació de pegats i actualització, els canvis de configuració, el monitoratge 24/7, la gestió de rendiment i disponibilitat, l’anàlisi de fallades i el manteniment general.

Serveis de Monitorització

Els nostres sistemes de monitorització permeten conèixer en tot moment l’estat i la disponibilitat de la infraestructura de sistemes i aplicacions, així com realitzar una gestió proactiva del rendiment.

Integrada en entorns híbrids: permet monitorització completa i fiable tant en sistemes físics com en sistemes basats en el núvol.

Personalitzada: Creada i pensada en funció de les necessitats de cada client

Flexible: Capaç d’adaptar-se al mateix temps que apareixen noves aplicacions, nous protocols o serveis.

Multiplataforma: Opció de rebre alertes i notificacions via email, SMS, xarxes socials o via telefònica.

Serveis de Migració

Realitzem un seguiment exhaustiu en cada etapa de la migració, dissenyant plans adaptats de migració per a bases de dades, maquinari i altres aplicacions.

Des del convenciment de que cada migració és única, estudiem cada cas per poder realitzar un pla de migració òptim, basat en el tipus d’aplicacions, el volum de dades, el tipus de font i el destí físic o virtual.

El pla de migració ens permet dissenyar adequadament l’entorn del servidor de destinació abans de començar, basant-nos en requisits tècnics de flexibilitat, redundància, nivell de servei, etc. Tot això ens permet evitar pèrdues de dades, retards i costos innecessaris.