Solucions de negoci

El nostre objectiu és aconseguir que les empreses puguin treure el màxim profit a les noves tecnologies per digitalitzar el seu negoci i millorar la seva competitivitat. Oferim solucions que s’integrin entre elles i que es puguin integrar amb altres que ja tingui el client.

Serveis Professionals TI

Suport a diferents nivells per a operacions i manteniments de qualsevol infraestructura TI

Serveis Financers

Lloguer d’equips informàtics per a la vostra empresa

Impressió Gestionada

Serveis d’impressió per optimitzar la infraestructura, gestionar entorns i millorar el flux de treball

Videovigilància IP

Els kits de videovigilància IP són la forma més senzilla de vigilar negoci