Cloud Computing · Serveis d'informàtica al núvol | EticData

Cloud
Computing

Augmenta la productivitat, estalvi, escalabilitat i seguretat de la teva empresa

Solucions Cloud Computing

El volum de dades creixent i la tendència mòbil han impulsat amb força el Cloud Computing a les empreses. El cloud s’ha convertit en una tendència cada dia més i més creixent, i és que es tracta d’un element transformador de l’estratègia de negoci que ofereix potents avantatges de productivitat i competitivitat.

SaaS

Software as a Service

Al model Software as a Service (software com a servei), us oferim la possibilitat d’executar aplicacions des de qualsevol dispositiu i lloc a través d’un navegador web. D’aquesta manera et despreocupes de la instal·lació del programari a cadascun dels dispositius i del seu manteniment.

Un exemple daquest servei és el Office365 que ofereix laccés a aplicacions dofimàtica i correu electrònic a través del web.

Què es contracta? Pagament per ús d’un programari cloud.
Nivells de control Dependència total del proveïdor.
Seguretat A càrrec de l’empresa proveïdora

Solucions SaaS

IaaS

Infrastructure as a Service

En aquest model de Infraestructure as Service (infraestructura com a servei), us oferim l’accés a màquines virtuals perquè pugueu instal·lar les vostres pròpies aplicacions. En funció de les vostres necessitats, escolliu la quantitat de memòria RAM, la quantitat de CPU, l’espai d’emmagatzematge necessari i el sistema operatiu utilitzat.

Tu ets l’encarregat del manteniment de la màquina virtual, la seva actualització, l’aplicació de pegats de seguretat, la instal·lació d’aplicacions, etc.

Aquest servei és utilitzat normalment pels administradors de sistemes per desplegar la infraestructura corporativa.

Què es contracta? Capacitat de procés i emmagatzematge
Nivells de control Gestió de la infraestructura completa
Seguretat Seguretat física als centres de dades

Tipus d'infraestructura

Núvol Públic

Al núvol públic, el proveïdor de serveis al núvol és el propietari de tota la infraestructura subjacent, per tant s’encarrega del seu manteniment i ven els seus serveis a empreses i usuaris en general.

Característiques

Es reparteixen els costos de la infraestructura entre múltiples usuaris.

La grandària permet variacions de potència de còmput segons demanda, en qüestió de minuts.

Pagar només pels recursos del servidor. Flexibilitat als contractes.

El servei pertany a un tercer, no a lempresa.

Són infraestructures multiús.

Ideal per a petites i mitjanes empreses o negocis de demandes variables.

Quan calen servidors per un període curt de temps.

Núvol Privat

Moltes empreses són reticents a la utilització d’un núvol públic que suporti els seus serveis, per això decideixen muntar una infraestructura cloud a les seves instal·lacions. Per tant, l’empresa ofereix serveis cloud que seran utilitzats únicament pels seus empleats. En aquest model, l’empresa és la propietària de la infraestructura i és la que s’encarrega de la instal·lació, el manteniment i l’administració de la mateixa, amb els costos que això comporta.

Característiques

És una infraestructura no compartida.

Extensió del Data Center per optimitzar una gran varietat de funcions.

Costos majors tant en inversió com a manteniment.

Major nivell de control i seguretat.

Major flexibilitat per configurar sobre la base de les necessitats de cada negoci.

Ideal per a grans empreses o empreses amb estrictes directrius en relació amb les dades o normatives.

Núvol Híbrid

El núvol híbrid és una combinació d’un núvol públic i un núvol privat, per la qual cosa s’obté el millor de cadascun. De manera que una organització pot utilitzar el núvol privat per treballar amb dades confidencials i el núvol públic per a dades menys sensibles. D’aquesta manera s’obté un estalvi de costos en no haver de desemborsar gran quantitat de diners per implementar tota la infraestructura cloud necessària.

Característiques

Tipus d'infraestructura semicompartida.

Ús de recursos públics i optimització de funcions privades.

Les despeses són un terme mitjà entre públiques i privades.

Permeten tenir una xarxa aïllada dins de la teva xarxa interna, per a més seguretat.

Ús de núvol públic per a volums de dades no confidencials, i operacions essencials en estructura privada.

Per a empreses que vulguin mantenir la seva infraestructura privada, però utilitzar un servidor més gran per a pics de treball.

Empreses que vulguin començar una migració progressiva.

Solucions IaaS

logo microsoft azure
logo amazon web services
logo google cloud platform

PaaS

Platform as a Service

El model Platform as a Service (plataforma com a servei) és molt similar al IaaS, ja que també ofereix una quantitat configurable de RAM, capacitat de processament i emmagatzematge, però en aquest cas les màquines virtuals disposen d’aplicacions de desenvolupament de programari.

Aquest servei és utilitzat principalment per desenvolupadors de programari i desenvolupadors web per escriure el codi i provar les aplicacions.

Què es contracta? Capacitat de procés i emmagatzematge
Nivells de control Gestió de la infraestructura completa
Seguretat Seguretat física als centres de dades

Solucions PaaS

Els logotips i imatges de tercers són marques registrades dels seus propietaris respectius. Tots els drets reservats.

T'interessa?
Nosaltres t'ajudem!